THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC Y TẾ

Thử nghiệm là gì?

Thử nghiệm là thao tác kỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của sản phẩm, hàng hóa theo một quy trình nhất định. Để kết quả thử nghiệm có giá trị pháp lý thì tổ chức thử nghiệm (tức phòng Kiểm nghiệm) phải được công nhận năng lực, chỉ định và đăng ký lĩnh vực hoạt động.

thử nghiệm cơ

Sự cần thiết phải thử nghiệm?

 • Do yêu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng.
 • Do doanh nghiệp áp dụng ISO.
 • Do đánh giá của bên thứ ba.

Các thiết bị thuộc mảng thử nghiệm Trung tâm được phép thực hiện?

 • Tủ an toàn sinh học và tương tự:
  • Tủ an toàn sinh học cấp I : tủ cấy
  • Tủ an toàn sinh học cấp II : A1, A2, B1, B2
 • Tủ hút và tương tự
 • Phòng sạch

Các phép thử dùng cho các thiết bị ?

 • Tủ an toàn sinh học và tương tự

– Vận tốc dòng khí

– Lưu lượng gió

– Cường độ ánh sáng khả kiến

– Cường độ ánh sáng tím (UV)

– Độ rung

– Độ ồn

– Hình thái dòng khí

 • Tủ hút và tương tự

– Lưu lượng gió

– Cường độ ánh sáng khả kiến

– Cường độ ánh sáng tím (UV)

– Độ rung

– Độ ồn

– Hình thái dòng khí

 • Phòng sạch

– Lưu lượng gió

– Cường độ ánh sáng tím (UV)

– Độ ẩm

– Nhiệt độ phòng

thử nghiệm tủ hút

                              Tủ hút                                                                                                                                                                     Tủ an toàn sinh học cấp 2

Các tài liệu về yêu cầu cho phép thử đối với thử nghiệm

-NFS 49-2014

-EN 12469-1 2000

-ISO 14644-2015

-TCVN 8664-2011(phòng sạch)

-ASHRAE -110-2016(tủ hút)

Leave Comments

Scroll
0978 787 613
0978 787 613