QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI THỰC HIỆN TẠI CƠ SỞ BỨC XẠ CÔNG NGHIỆP VÀ Y TẾ

Thống nhất quản lý nhà nước trên lĩnh vực an toàn bức xạ trong phạm vi Quốc gia, Quốc hội ban hành các Luật Năng lượng nguyên tử. Trên cơ sở Luật ban hành, Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện như: Nghị định 107/2013/NĐ-CP, Thông tư 22/2019/TT-BKHCN, Thông tư liên tịch 13/2014/TTTL-BKHCN-BYT, Thông tư 06/2016/TT-BKHCN, Thông tư 08/2010/TT-BKHCN, Thông tư 34/2014/TT-BKHCN, Thông tư 19/2012/TT-BKHCN,…

Theo đó, các cơ sở bức xạ (công nghiệp và y tế) cần lưu ý một số vấn đề sau:
Vấn đề 1, Thiết bị chiếu xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị X-Quang, nguồn phóng xạ phải xin cấp phép trước khi tiến hành sử dụng, cụ thể:
– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ, sử dụng thiết bị bức xạ và sử dụng chất phóng xạ được thực hiện theo điều 10 Thông tư 08/2010/TT-BKHCN. – Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X – quang chẩn đoán trong y tế được thực hiện theo điều 11 Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

Xin cấp giấy phép thiết bị chiếu xạ, bức xạ và chất phóng xạ

Vấn đề 2, Kiểm định thiết bị bức xạ
Các thiết bị bức xạ nằm trong danh mục của Thông tư 27/2010/TT-BKHCN bắt buộc phải kiểm định mới đưa vào sử dụng. Tần suất kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế thực hiện theo điều 9 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT.

Kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính tại BV Nhi Đồng Thành Phố

Hình ảnh Kiểm định viên Trung tâm kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính tại BV Nhi Đồng Thành Phố, Tp.HCM

Vấn đề 3, Kiểm xạ khu vực làm việc
Theo điều 14 Thông tư 19/2012/TT-BKHCN quy định tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải thực hiện kiểm xạ khu vực làm việc. Tần suất kiểm xạ khu vực làm việc phải phù hợp với mức độ nguy hiểm của công việc bức xạ được thực hiện tại khu vực đó và không được ít hơn một lần trong một năm

Kiểm xạ khu vực làm việc tại phòng X-Quang BV 30-4

Hình ảnh kiểm xạ khu vực làm việc tại phòng X-Quang BV 30-4, Tp.HCM

Vấn đề 4, Trang bị liều kế cá nhân cho nhân viên bức xạ
Theo điều 15 Thông tư 19/2012/TT-BKHCN quy định tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải trang bị liều kế cá nhân cho tất cả nhân viên làm việc trong khu vực kiểm soát, khu vực giám sát. Tần suất đo không được quá 3 tháng một lần. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải sử dụng dịch vụ đo liều bức xạ cá nhân tại các cơ sở được cấp đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Liều kế cá nhân nhiệt phát quang và thiết bị đọc liều

Vấn đề 5, Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ
Theo điều 5 Thông tư 19/2012/TT-BKHCN quy định:

“Điều 5. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ
1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải tổ chức đào tạo khi mới tuyển dụng và định kỳ đào tạo lại về an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ.
2. Nhân viên bức xạ phải qua các khóa đào tạo, huấn luyện về an toàn bức xạ theo yêu cầu của người phụ trách an toàn bức xạ.”

Mặc khác, theo điều 3 và điều 4 Thông tư 34/2014/TT-BKHCN quy định: Nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ và chỉ được tiến hành công việc bức xạ sau khi được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ. Định kỳ 03 năm một lần nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn phải được đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ. Việc đào tạo an toàn bức xạ chỉ được thực hiện bởi các cơ sở được cấp đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Giảng viên Trung tâm đào tạo an toàn bức xạ tại BV Bình Dân

Vấn đề 6, Khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ

Theo điều 16 Thông tư 19/2012/TT-BKHCN quy định:

“Điều 16. Khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ
1. Tổ chức và cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ khi mới tuyển dụng, định kỳ hằng năm trong thời gian làm việc và khi chấm dứt làm công việc liên quan tới bức xạ.
2. Nhân viên bức xạ phải thực hiện khám sức khỏe theo yêu cầu của người phụ trách an toàn”.

Trên đây là 06 vấn đề lớn mà các cơ sở bức xạ (công nghiệp và y tế) phải thực hiện trong quá trình làm việc. Tổ chức, cá nhân gặp vướng mắc, khó khăn trong quá trình làm việc, vui lòng liên hệ với Trung tâm Kỹ thuật an toàn bức xạ II để được tư vấn, hỗ trợ:

Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

 

CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT – HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
VPGD và Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương
Văn phòng Tp.HCM: K60, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (0274) 3 868 7380978 787 613 | Email: viet@vietsci.com

Leave Comments

Scroll
0978 787 613
0978 787 613