• Author Archive

Tác giả: Tú Phạm Châu

  • THỬ NGHIỆM TỦ AN TOÀN SINH HỌC VÀ TỦ TƯƠNG TỰ

    Trong lĩnh vực Thử nghiệm Thực phẩm, QUATEST 3 đã được các quyết định chỉ định, chứng chỉ công nhận liên quan như sau: Được Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn chỉ định là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi theo Quyết định số 903/QĐ-CN-TĂCN ngày 08 tháng 12 năm 2015 và  217/QĐ-CN-TĂCN ngày 17 tháng 02 năm 2017 […]
    Read more
  • THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC Y TẾ

    Thử nghiệm là gì? Thử nghiệm là thao tác kỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của sản phẩm, hàng hóa theo một quy trình nhất định. Để kết quả thử nghiệm có giá trị pháp lý thì tổ chức thử nghiệm (tức phòng Kiểm nghiệm) phải được công nhận năng lực, […]
    Read more
Scroll
0978 787 613
0978 787 613