Chuyên mục: VB PHÁP LUẬT

  • SỰ KHÁC NHAU GIỮA TCVN VÀ QCVN

    PHÂN BIỆT GIỮA TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT 1. Tiêu chuẩn quốc gia a. Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong […]
    Read more
Scroll
0978 787 613
0978 787 613